Hanojské věže

Hanojské věže jsou velmi jednoduchá hra. Vaším je přesunout všechny kolečka z první tyčky na které jsou nasazeny na poslední tycku. Při přesouvání jste omezeni jednoduchým pravidlem, podle kterého, musíte umisťovat menší kolečko na větší.


Pokud se Vám zalíbil tento applet můžete si ho jednodušše přidat na Vaše www stránky. Provedete to takto:

<APPLET CODE="HanojskeVeze" CODEBASE="http://sweb.cz/jan_jirout/applety/HanojskeVeze" WIDTH=600 HEIGHT=300>
</APPLET>

Pozor: pokud si všechny součásti appletu stáhnete a butete te ho chtít spusti jinak než s parametrem CODEBASE="http://sweb.cz/jan_jirout/applety/HanojskeVeze" , tak Vám nebude fungovat.

Pokud nejste spokojeni s barevnou kombinací celého appetu, jednoduše si jí mužete zmenit pomocí nastavení několika parametrů. Pokus parametr vůbec nepoužijete do appletu se při startu načtou defaultní hodnoty, ty jsou vidět na ukázkovém appletu.
Jméno paramentu příklad hodnoty popis
ButtonSolveText začni řešit text, který se zobrazí na tlačítku pro spošténí automatického řešení
ButtonStopSolve přeruš řešení text, který se zobrazí na tlačítku pro přerušení nebo ukončení automatického řešení
ButtonNewGame nová hra text, který se zobrazí na tlačítku pro začátek nové hry
BackgroundColor ffffff barva pozadí celého appletu, je pěkné, když je nastavená stejná jako pozadí vašich stránek
RoundletColor ff0000 barva jakou budou mít kolečka
RoundletBorderColor ff5050 barva okraje hracích koleček
BarColor 000000 barva tyčky na kterou se kolečka nasazují
RoundletNumberColor 000000 barva čísla kolečka
NumbetOfRoundlet 7 počet kolečet ve Hře, nedoporučuji přes 8, řešení by se stalo téměř nedosažitelné
A nakonec jednoduchý příklad nastavení celého appletu pro anglické popisky tlačítek
<APPLET CODE="HanojskeVeze" CODEBASE="http://sweb.cz/jan_jirout/applety/HanojskeVeze" WIDTH=600 HEIGHT=300>
	<PARAM name="BackgroundColor" value="e0e0e0">
	<PARAM name="RoundletColor" value="00ff00">
	<PARAM name="RoundletBorderColor" value="0000ff">
	<PARAM name="RoundletNumberColor" value="000000">
	<PARAM name="BarColor" value="000000">
	<PARAM name="NumbetOfRoundlet" value="7">
	<PARAM name="ButtonSolveText" value="start solving">
	<PARAM name="ButtonStopSolve" value="stop solving">
	<PARAM name="ButtonNewGame" value="new game">
</APPLET>

A nakonec malý tip, pokud nechcete mít na kolečkách zobrazené jeho číslo, stačí nastavit hodnotu parametrů RoundletColor a RoundletNumberColor stejnou.

a to je vše.